• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Mulleskogen

Vägbeskrivning

Naturreservatet skapades den 2 april 2012 och förvaltas av Perstorps kommun. Mulleskogen är en av de viktigaste naturområdena i kommunen och sträcker sig över en yta på 21 hektar. Av dessa är 19 hektar landyta och 2 hektar består av vatten.

En stor del av Mulleskogen består av skog, med en total yta på 14 hektar. Skogen består av både löv- och barrträd och är hem åt många olika arter av växter och djur. I reservatet finns också flera vattendrag och sjöar, vilket gör det till en viktig livsmiljö för många olika vattenlevande arter.

Mulleskogen är inte bara en viktig livsmiljö för djur och växter, utan också en populär plats för friluftsliv. Här finns flera vandringsleder och cykelvägar, samt möjlighet att fiska och bada i sjöarna. För att skydda och bevara naturen är det viktigt att besökare följer de regler och riktlinjer som finns för att vistas i reservatet.

Sammanfattningsvis är Mulleskogen ett viktigt naturreservat i Perstorps kommun, som består av både skog och vatten. Reservatet är en viktig livsmiljö för många olika arter av växter och djur och erbjuder också en mängd möjligheter för friluftsliv och rekreation.