• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Munkarps fälad

Vägbeskrivning

Munkarps fälad är ett vackert naturreservat beläget i kommunen Höör i Skåne Län. Förvaltningen av reservatet sköts av Länsstyrelsen i Skåne län och det skapades den 27 september 1973. Reservatet täcker en yta på 19 hektar, varav 18 hektar är landyta och 8 hektar utgörs av skog.

Munkarps fälad är en småkuperad betesmark med enebuskar och kärr. Området är en rest av den tidigare vidsträckta betesallmänningen som tillhörde Munkarps by. Marken är rik på olika växter, till exempel backsippa, kattfot, blåsuga och slåttergubbe.

I norr reser sig två rullstensåsar och i de centrala delarna finns två forntida hålvägar. En markerad led tar dig runt i denna omväxlande betesmark. För besökande finns parkering och rastplats tillgängligt.

Munkarps fälad är ett viktigt område för den biologiska mångfalden i Skåne. Reservatet ger en unik möjlighet för besökare att uppleva en bit av den svenska naturen och dess historia.