• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Munkarps jär

Vägbeskrivning

Jären eller åsen som utgör reservatet är cirka 10 meter hög och lövskogsklädd. Skogen består förutom bok och ek även av avenbok, lind, lönn, och vårtbjörk. En omarkerad stig går längs åsryggen där besökare kan uppleva skogens lugn och ro.

För besökarnas bekvämlighet finns det anordningar som information, parkering och rastplats i naturreservatet. Munkarps jär är ett vackert och unikt naturreservat som välkomnar besökare att uppleva dess skönhet och charm.

Information
Parkering
Rastplats