• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Myrhulta mosse

Vägbeskrivning

Myrhulta mosse är ett naturreservat beläget i Västra Götalands Län, mellan kommunerna Karlsborg och Töreboda. Reservatet sträcker sig över 1156 hektar och förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Det grundades den 12 juni 2008 och består av 1147 hektar landyta och 9 hektar vatten. Mosseområdet är relativt orört och har en stor variation av marktyper, inklusive gölar, kärr, högmossar och skogar. Här finns också en mängd olika vitmossaarter och tranbär.

Under våren är det en livlig fauna på Myrhulta mosse. Tjäder kan höras spela trädspel under en kall aprilnatt, medan orrar bidrar med bubblande och tschoande läten. Tranor hörs ofta med sin högljudda klingande stämma, och gök och ljungpipare kan också höras. Mosseområdet är också rikt på martallar i alla storlekar och former.

Historiskt sett har Myrhulta mosse varit en viktig plats för kolframställning, med milrök från 1 000 milor som steg mot himlen varje år under 1800-talet. Kol användes till järnframställning och var en viktig inkomstkälla för skogsbönderna. Besökare uppmanas att vara försiktiga på mosseområdet, eftersom det finns partier som är svåra att ta sig fram på, även med stövlar.