• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Nääs ekhagar

Vägbeskrivning

Nääs ekhagar är ett naturreservat beläget i kommunen Lerum i Västra Götalands Län. Naturreservatet skapades den 18 november 2002 och förvaltas av August Abrahamssons stiftelse. Med en storlek på 163 hektar består reservatet av landyta och 82 hektar skog.

Området runt sjön Mjörn anses vara en av de mest värdefulla lövskogstrakterna i Sverige och har en unik fauna som är bunden till de gamla, grova ekarna. Nääs ekhagar utgör en högreståndsmiljö som präglats av Nääs slott sedan 1600-talet. Slottet, som genomgått flera ombyggnader, står högt upp på en udde i sjön Sävelången och omges av öppna åkermarker, beteshagar och lövskogar.

Besökare kan njuta av en badplats i reservatet och uppleva den vackra naturen som omger Nääs slott.

Badplats