• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Nalavibergs ekäng

Vägbeskrivning

Nalavibergs ekäng är ett naturreservat i Hallsberg kommun, beläget i Örebro län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län och skapades den 15 december 2000. Med en yta på 13 hektar består reservatet av 12 hektar land och 9 hektar skog.

I reservatet finns det flera anordningar som besökare kan utnyttja. Bland annat finns det information om området samt en parkering för besökare som vill upptäcka naturreservatet.

Nalavibergs ekäng är en del av en större drumlinrygg, tillsammans med reservaten Oxaryggen och Broby äng som ligger bredvid varandra. Genom reservaten leder en markerad stig som tar besökarna genom ekhagar och lundar. Dessa tre naturreservat bildar en betydelsefull del av ett drumlinområde av riksintresse.