• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Näs

Vägbeskrivning

Naturreservatet Näs är beläget vid Grindsbyvattnet på östra Orust i Västra Götalands Län. Det skapades av Västkuststiftelsen den 9 april 1991 och sträcker sig över en yta av 5 hektar. Reservatet består av både landyta och skogsmark, där den senare utgör större delen av området.

Den skog som utgör Näs naturreservat är relativt storvuxen och olikåldrig, med en blandning av gran- och tallträd tillsammans med inslag av björk. Inga ingrepp har gjorts i skogen på lång tid, vilket har gynnat växtligheten och livsmiljön för djuren i området. Här kan man bland annat hitta orkidén knärot, som trivs i den skyddade och orörda miljön.

Förvaltningen av naturen i Näs ligger hos Västkuststiftelsen, som arbetar för att bevara och skydda naturområden i Västsverige. Reservatet är öppet för allmänheten att besöka och njuta av den vackra naturen och den rika biologiska mångfalden som finns i området.

Näs naturreservat är ett exempel på hur viktigt det är att bevara och skydda våra naturområden för att säkerställa en hållbar framtid. Genom att skydda och vårda naturen kan vi säkerställa att kommande generationer också kan njuta av dess skönhet och rikedom.