• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Näsen

Vägbeskrivning

Näsen är ett naturreservat beläget i Kronobergs län och förvaltas av Länsstyrelsen i samma län. Reservatet skapades den 14/11/2020 och sträcker sig över en yta på 65 hektar. Av denna yta utgör 32 hektar landyta, 32 hektar vatten och 18 hektar skog.

Reservatet ligger på en udde vid sjön Viren och består främst av blandskog, holmar och öppna mader. För den som vill uppleva naturen från sjösidan finns möjlighet att hyra kanot i Korrö och paddla norrut genom Ronnebyåns lugna vatten med Korrö naturreservat på vänster sida. Efter en kort paddling når man sjön Viren och den vik som kallas Lillsjön. Över viken, 1 km bort, syns ekskogen på Näsen mot horisonten. På södra delen av reservatet finns en landstigningsplats där man kan upptäcka den varierande naturen med blandskog, holmar med gamla tallar och öppna mader.

Platsen har en historia som kvarleva från det äldre bondesamhället då djur från flera byar släpptes på sommarbete i ett otillgängligt område där kreaturen enkelt kunde övervakas och där mat och vatten fanns. Idag har träden tagit överhanden i delar där betesdjur och lie tidigare skapat gläntor i skogen. Ek, hassel, gran, tall, asp och björk breder nu ut sig över området i en vacker mosaik med ett rikt fågelliv. Flerhundraåriga tallar vakar längs strandkanten mot sjön. Öppna mader för blöta för träd att slå rot omger stora delar av området.

För den som vill ta sig in i reservatet landvägen finns en skogsbilväg från väster som kan användas. Parkering sker längs vägen mellan Linneryd och Korrö. Vid högt vattenstånd kan det vara nödvändigt att vada den sista biten ut. Här kan man vandra genom området och upptäcka kulturspår i form av gamla timmerbyggnader och rösen som lagts samman där några små slåtterängar och åkrar beretts plats i den steniga skogen.