• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Nationalparken Abisko

Vägbeskrivning

Abisko nationalpark, som ligger i Kiruna kommun i Norrbottens län, är en av Sveriges mest besökta och uppskattade nationalparker. Med sin imponerande storlek på 7 710 hektar, varav 6 785 hektar utgörs av land och 925 hektar av vatten, erbjuder parken en unik upplevelse av den svenska fjällvärlden.

Foto av Nationalparken Abisko

I Abisko ingår den fjällbjörksklädda Abiskodalen samt delar av omgivande fjäll, vilket skapar ett varierat och vackert landskap. Genom parken sträcker sig Kungsleden, en av Sveriges mest kända vandringsleder. Denna led följer floden Abiskojåkka, som forsar fram genom Abisko kanjon innan den mynnar ut i ett vackert delta vid Torneträsk.

Parken är utrustad med nödvändiga faciliteter för besökare, inklusive dass, vindskydd och eldstäder. Dessa anläggningar gör det möjligt för besökare att fullt ut uppleva och njuta av parkens naturliga skönhet. I Abisko finns också ett naturum och flera naturstigar, och delar av området är tillgänglighetsanpassat, vilket gör parken tillgänglig för en bredare publik.

En av de mest anmärkningsvärda aspekterna av Abisko nationalpark är dess rika flora. Parken är känd för att ha en av de artrikaste floran i fjällregionen. Här växer bland annat lapsk alpros och polarblära, samt flera arter av orkidéer. Fjället Njullá, ofta kallat "blomsterfjället", är en särskilt uppskattad del av parken på grund av dess rika och färggranna vegetation.

Djur- och fågellivet i Abisko är också rikt och varierat. Parken är hem för nordsångaren, en sällsynt fågel som ibland kan höras sjunga på fjällsluttningarna. Även skogsarter som älg och tjäder trivs i nationalparken, och på fjällheden lever fjällämlar och fjällripor.

Abisko nationalpark är inte bara en plats för rekreation och vandring, utan även ett viktigt område för naturskydd och biologisk mångfald. Dess unika miljö och artrika natur gör den till en värdefull del av Sveriges naturarv och en destination som lockar besökare från hela världen.