• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Nationalparken Blå Jungfrun

Vägbeskrivning

Blå Jungfrun, en nationalpark belägen i Oskarshamn kommun i Kalmar län, är en fascinerande plats fylld med historia och naturlig skönhet. Nationalparken, som skapades för att skydda och bevara dess unika natur, täcker en yta på 189 hektar. Av dessa utgör 65 hektar land och 123 hektar vatten, medan skog täcker 11 hektar av parken. Förvaltningen av denna nationalpark hanteras av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Foto av Nationalparken Blå Jungfrun

Blå Jungfrun är omgiven av mystik och har varit föremål för magiska föreställningar om häxor och trolldom redan sedan 1400-talet. Men bortom dessa legender erbjuder ön en rik biologisk mångfald. I den frodiga ädellövskogen söder om toppen trivs en ymnig flora och sällsynta lavar. Denna del av skogen är också hem för en mängd ovanliga skalbaggar.

Fågellivet på Blå Jungfrun är rikt och varierat, med arter som havsörn, skärpiplärka och tobisgrissla. Öns betydande fågelpopulation gör den till en viktig plats för fågelskådning och naturstudier.

Den geologiska aspekten av Blå Jungfrun är lika anmärkningsvärd. Öns urberg, som huvudsakligen består av granit, samt andra yngre bergarter, har länge intresserat forskare. Öns runda profil och mjukt skulpterade hällar är formade av inlandsisens påverkan under istiden. Ett annat fascinerande naturfenomen på ön är de många jättegrytor som bildades under samma period.

För besökare finns det grundläggande faciliteter som dass, informationspunkter och vindskydd. Dessa anläggningar gör det möjligt för besökarna att utforska parken och njuta av dess unika natur och kulturhistoria på ett bekvämt sätt.

Blå Jungfrun nationalpark är mer än bara ett naturområde; det är en plats där historia, mytologi och natur sammanflätas på ett enastående sätt. Ön är inte bara en viktig del av Sveriges naturarv, utan också en plats för fascination och upptäckter för alla som besöker den.