• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Nationalparken Djurö

Vägbeskrivning

Nationalparken Djurö är belägen i Mariestad kommun, Västra Götalands Län. Parken förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och har en yta på 2323 hektar, varav 314 hektar är landyta och 2008 hektar är vatten. Djurö består av en ögrupp på cirka 35 öar och skär mitt ute i Vänern.

Foto av Nationalparken Djurö

Huvudön Djurö var tidigare bebodd och har rester av ett cirka 4 hektar stort område som brukades som åker och äng. Sedan lång tid har öarna varit jaktpark för Uddeholmsbolaget och numera finns ingen bofast befolkning, till och med Djurös fyrstation är obemannad.

Jordtäcket på öarna är tunt och berggrunden sätter sin prägel på naturen. De flesta öarna har hällmarksvegetation med tallar, lavar och mossor. På en av öarna, Gisslan, innehåller berggrunden kalksten, och därför är växtligheten på denna ö mycket frodigare.

Förr fanns rådjur och kronhjort på öarna, men numera finns cirka 15 dovhjortar på de större öarna. Fågellivet är mycket rikt, där bland annat grågås, havstrut, strandskata och fiskgjuse häckar.

Nationalparken har ett antal anordningar för besökare, såsom dass, information, rastplats och eldstad. Trots att Djurö är en isolerad ögrupp mitt ute i Vänern, är det en viktig nationalpark att bevara för dess unika natur och djurliv.