• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Nationalparken Färnebofjärden

Vägbeskrivning

Färnebofjärden är en nationalpark som sträcker sig över fyra olika kommuner och län i Sverige, nämligen Avesta, Heby, Sala, Sandviken, Dalarnas Län, Gävleborgs Län, Uppsala Län, och Västmanlands Län. Nationalparken är förvaltad av Länsstyrelsen i Gävleborgs län och har en storlek på 10463 hektar.

Foto av Nationalparken Färnebofjärden

Nationalparken består av en mosaik av olika miljöer, såsom sjöar, forsar, våtmarker och skogar. Här möts syd- och nordsvenska växt- och djurarter vid "Limes Norrlandicus", den biologiska norrlandsgränsen. Färnebofjärden är därför en viktig plats att skydda som nationalpark, med höga biologiska och estetiska värden.

Av nationalparkens totala yta på 10463 hektar består 6296 hektar av landyta, 4167 hektar av vatten, och 3889 hektar av skog. Nationalparken har också olika anordningar för besökare, såsom utsiktstorn, dass, information, parkering, rastplats, eldstad, vindskydd och vedförvaring/vedbod.

Nationalparken är också idealisk för den fågelintresserade, med över 100 regelbundet häckande arter som saknar motsvarighet i resten av landet. Besökare kan också uppleva periodiska översvämningar som sätter en stark prägel på nationalparken, med en flikig kontur som omgärdar mer än 200 öar och skär.

Oavsett om du besöker nationalparken för att vandra, fiska, titta på fåglar eller bara för att ta det lugnt kan du räkna med naturupplevelser utöver det vanliga. Färnebofjärden är en plats där besökare kan uppleva en unik mosaik av olika miljöer och en rik biologisk mångfald.