• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Nationalparken Fulufjället

Vägbeskrivning

Fulufjällets nationalpark, belägen i Älvdalen kommun i Dalarnas län, är en av Dalarnas mest besökta och imponerande naturområden. Nationalparken täcker en stor yta på 38 441 hektar, varav 37 574 hektar utgörs av land och 866 hektar av vatten. Skogen täcker 5 607 hektar av parkens yta. Förvaltningen av Fulufjällets nationalpark ligger hos Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Foto av Nationalparken Fulufjället

En av de största attraktionerna i Fulufjället är Sveriges högsta vattenfall, vilket tillsammans med urgamla tall- och granskogar ger en spännande och mångfacetterad naturupplevelse. Parken är också känd för sin stora fjällplatå med unik geologi. Fjället karakteriseras av en platt topp och branta sidor, vilket ger det en distinkt och imponerande profil i landskapet.

En intressant aspekt av Fulufjället är att inga renar betar uppe på fjällplatån, vilket skiljer sig från många andra delar av de svenska fjällen. Detta har lett till att fjällheden täcks av tjocka lavmattor, vilket bidrar till en unik biologisk mångfald i området.

För besökare finns det flera anläggningar som gör upplevelsen bekväm och informativ. Det finns dass, informationspunkter, parkering, rastskydd, vindskydd och eldstäder, samt parkeringsplatser för rörelsehindrade. Vid entrén till nationalparken finns också en parkering, och besöket kan passande nog börja på naturum, där det även finns en restaurang och toaletter.

Fulufjällets nationalpark erbjuder många mil vandringsleder, kompletterat med flera raststugor, vilket gör det möjligt för besökare att utforska och njuta av parkens mångsidiga natur. Parken är ett nästintill orört naturområde och erbjuder besökare en möjlighet att uppleva ett av de mest unika landskapen i den södra delen av den svenska fjällkedjan.

Mer information om Fulufjällets nationalpark, inklusive foldrar och detaljerade beskrivningar av parkens natur och vandringsleder, finns tillgängligt på webbplatsen Sveriges nationalparker.

Dass
Information
Parkering
Rastskydd
Vindskydd
Eldstad
Parkering för rörelsehindrade
View this post on Instagram

A post shared by Jasper Lust (@jasperlust)