• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Nationalparken Garphyttan

Vägbeskrivning

Garphyttan i Örebro län är en av Sveriges äldsta nationalparker och har varit skyddad sedan 1909. Nationalparken är belägen i Lekebergs kommun och sträcker sig över en yta av 110 hektar, varav 105 hektar är skog. Förvaltningen av nationalparken sköts av Länsstyrelsen i Örebro län.

Nationalparkens kärnmiljö utgörs av de forna ägorna till Östra gården, en av fyra bergsmansgårdar i Svenshyttan. Här finns den gamla gårdstomten och den kvarvarande öppna odlingsmarken som sköts med årlig slåtter. Nationalparken är hem för många olika växter och djur som är typiska för det äldre odlingslandskapets ängsmarker.

Den omgivande barrskogen får idag utvecklas fritt till naturskog, där både gamla och döda träd lämnas kvar. Detta skapar en miljö där många sällsynta växter och djur trivs. Nationalparken har flera anordningar för besökare, såsom tältplats, dass, information, parkering, rastplats och eldstad.

Garphyttans nationalpark är en viktig del av Sveriges naturarv och lockar besökare som vill uppleva den vilda naturen och dess mångfald av växter och djur.