• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Nationalparken Hamra

Vägbeskrivning

Hamra nationalpark, belägen i Ljusdal kommun i Gävleborgs län, är en av Sveriges naturskönaste platser. Parken, som sträcker sig över 1380 hektar, är en del av ett vågigt urbergslandskap med mjuka berg. Den är mest känd för sin orörda skog, vilken utgör 627 hektar av parkens yta, och är en av de få återstående orörda skogarna i mellersta Sverige.

Foto av Nationalparken Hamra

Nationalparken är inte bara en skog utan innehåller också ett stort myrkomplex som täcker nästan hälften av dess totala yta. Denna myr är sammansatt av kärr, bäckar, små tjärnar, gungflyn och tallbevuxna holmar. Detta våtmarksområde är inte bara en viktig livsmiljö för många växt- och djurarter, utan också en populär plats för fågelskådning och vandring.

Ett av de mest anmärkningsvärda dragen hos Hamra nationalpark är dess vattenmiljö. Svartån, som avvattnar myren, har en unik karaktär eftersom den aldrig använts för flottning. Detta innebär att stenarna i ån ligger kvar i sitt naturliga, orörda tillstånd, vilket skapar idealiska förhållanden för fisk och små vattendjur.

För besökare är Hamra nationalpark välutrustad med faciliteter som fågeltorn, dass, informationstavlor, parkeringsplatser, rastplatser, eldstäder, samt parkering för rörelsehindrade och vindskydd. Dessutom är nationalparkens huvudentré, Myrentrén och Svartåentrén, anpassade för att vara tillgängliga för personer med funktionshinder.

Fågeltorn
Dass
Information
Parkering
Rastplats
Eldstad
Parkering för rörelsehindrade
Vindskydd
View this post on Instagram

A post shared by Sveriges nationalparker (@sveriges_nationalparker)