• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Nationalparken Söderåsen

Vägbeskrivning

Söderåsen nationalpark, belägen i kommunerna Klippan och Svalöv i Skåne län, är en av Sveriges mest unika och sydliga vildmarker. Parken, som omfattar en yta på 1 619 hektar, varav 1 614 hektar är land och 5 hektar är vatten, är en verklig skatt för naturälskare. Den består av 1 348 hektar skog, vilket gör den till en betydande del av regionens naturliga landskap. Förvaltningen av parken sköts av Länsstyrelsen i Skåne län.

Foto av Nationalparken Söderåsen

Söderåsen nationalpark är känd för sina sprickdalar, lövskogar och glittrande skogsbäckar. Dessa unika naturformationer gör parken till ett fascinerande resmål för alla typer av besökare. Parken erbjuder en mängd olika naturupplevelser, från dagsvandringar i stiglöst land till mer tillgängliga sträckor runt Odensjön eller Skärdammen som är anpassade för barnvagnar och rullstolar.

Ett besök på naturum Söderåsen rekommenderas starkt för att få inspiration och tips inför utforskandet av parken. Naturum fungerar som en introduktion till parkens natur och kulturhistoria och erbjuder besökare en chans att lära sig mer om områdets ekologi och historia.

Nationalparken Söderåsen skapades år 2001 med syftet att skydda de unika sprickdalarna och dess ädellövskogar. Parken är en del av ett av Sveriges största sammanhängande lövskogsområden, med stora inslag av bok och ek. Det är faktiskt Nordeuropas största skyddade ädellövsområde.

Ett pågående långsiktigt projekt i Söderåsen nationalpark syftar till att omvandla området till en naturskog där träden får växa och dö naturligt. Detta projekt bidrar till att bevara parkens biologiska mångfald och skapa en mer naturlig skogsmiljö.

Söderåsen erbjuder en fantastisk inblick i Sveriges sydliga vildmark och är en viktig plats för bevarande av landets unika lövskogsekosystem. Parkens naturliga skönhet och biologiska mångfald gör den till en ovärderlig del av Sveriges naturarv.