• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Nationalparken Stenshuvud

Vägbeskrivning

Stenshuvuds nationalpark, som ligger i Simrishamn kommun i Skåne län, är en av de mest kända och uppskattade naturattraktionerna i Skåne. Parken täcker en yta på 398 hektar, varav 301 hektar består av land och 97 hektar av vatten. Dessutom utgör skogen 205 hektar av nationalparkens yta. Förvaltningen av parken sköts av Länsstyrelsen i Skåne län.

Foto av Nationalparken Stenshuvud

Det som gör Stenshuvuds nationalpark så speciell är dess mångfald av naturtyper. Besökare kan uppleva nästan alla Skånes naturtyper på en enda dag. Parken är hem för lövskogar, betesmarker, sandhedar, förtrollande alsumpskog och tät avenbokskog. Dessa skogar kännetecknas av inslag av vidkroniga bokar och ekar. Betesdjuren i parken spelar en viktig roll i att hålla landskapet öppet, vilket bidrar till en större biologisk mångfald.

För de som besöker Stenshuvud finns flera vandringsleder som tar dem runt i parken. Dessa leder erbjuder möjligheten att utforska parkens olika miljöer och naturskönhet. Från den högsta toppen på berget Stenshuvud, som är 96 meter över havet, kan besökare njuta av en fantastisk utsikt över Östersjökusten, som sträcker sig ända upp till Blekinge.

Faciliteterna i nationalparken inkluderar utsiktspunkter, tältplatser, dass, toaletter, parkering, rastplatser och parkeringsplatser för rörelsehindrade, samt eldstäder. Dessa anordningar gör det möjligt för besökare att bekvämt njuta av allt som parken har att erbjuda.

Stenshuvuds nationalpark är inte bara en plats för rekreation och avkoppling, utan också en viktig plats för naturskydd och bevarande av biologisk mångfald. Med sin unika kombination av olika naturtyper och dess tillgänglighet för besökare är Stenshuvud en pärla i den skånska naturen och en viktig del av Sveriges naturarv.

Utsikt
Tältplats
Dass
Toalett
Parkering
Rastplats
Parkering för rörelsehindrade
Eldstad