• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Nationalparken Store Mosse

Vägbeskrivning

Store Mosse nationalpark, belägen i kommunerna Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo i Jönköpings län, är en unik och värdefull del av Sveriges naturarv. Med en storlek på 7 673 hektar, varav 7 409 hektar är land och 264 hektar vatten, utgör parken Sydsveriges största myrmarksområde. Dessutom består 652 hektar av parken av skog. Nationalparken förvaltas av Länsstyrelsen i Jönköpings län, som säkerställer att dess unika landskap och biologiska mångfald bevaras.

Foto av Nationalparken Store Mosse

Store Mosse är känd för sina vidsträckta högmossar och ödsliga vidder som ger besökare en känsla av rymd och orörd natur. Parken erbjuder även kulturpräglade odlingsmarker, vilket ger en intressant kontrast till de mer vildvuxna delarna av området.

För besökare erbjuder Store Mosse en mängd faciliteter för att förbättra upplevelsen och göra vistelsen bekväm. Det finns utsiktstorn och fågeltorn, vilka ger enastående vyer över parkens unika landskap. Besökare kan också utnyttja tältplatser, dricksvatten, dass, informationspunkter, parkeringsplatser, rastplatser, eldstäder och raststugor som finns tillgängliga inom parkens gränser.

Store Mosse nationalpark är inte bara en naturskön plats för rekreation och vandring, utan även en viktig plats för naturskydd. Den är en del av Sveriges 30 nationalparker, som varierar från storslagna fjäll och vidsträckta myrar till artrika korallrev och djupa skogar. Denna mångfald av naturtyper är en av de många anledningarna till att Sveriges nationalparker är så uppskattade och viktiga för både naturvård och turism. Store Mosse utgör en viktig del av detta system och erbjuder besökare en chans att uppleva och uppskatta den unika skönheten och mångfalden i den svenska naturen.

Utsiktstorn
Utsikt
Tältplats
Fågeltorn
Dricksvatten
Dass
Information
Parkering
Rastplats
Eldstad
Raststuga