• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Nationalparken Vadvetjåkka

Vägbeskrivning

Vadvetjåkka nationalpark, belägen i Kiruna kommun i Norrbottens län, är en av Sveriges mest unika och norra nationalparker. Trots att den är relativt liten jämfört med andra norrbottniska nationalparker, täcker Vadvetjåkka en yta på 2 703 hektar, bestående av 2 640 hektar land och 63 hektar vatten. Denna park är känd för sin avlägsna och otillgängliga terräng, belägen i väglöst land, vilket gör den till en sällsynt och orörd pärla i det svenska naturlandskapet.

Foto av Nationalparken Vadvetjåkka

En av de mest framträdande egenskaperna hos Vadvetjåkka är att den innehåller Sveriges nordligaste glaciär. Denna glaciär är inte bara en viktig geologisk formation, utan också en symbol för parkens unika natur och klimatförhållanden.

Vadvetjåkka gränsar i norr till Norge och är omgiven av djupa dalgångar i väster och öster, där bäckar bidrar till parkens dynamiska och varierade landskap. Dessa dalgångar och vattendrag bidrar till parkens biologiska mångfald och skapar en unik miljö för både växter och djur.

Förvaltningen av Vadvetjåkka nationalpark sköts av Länsstyrelsen i Norrbottens län, vars uppgift är att skydda parkens natur och säkerställa dess fortsatta bevarande. Trots sin storlek och avlägsna belägenhet, är Vadvetjåkka en viktig del av Sveriges naturarv och erbjuder en unik inblick i landets norra vildmark. Denna nationalpark är ett måste för alla som är intresserade av att utforska och uppskatta den råa skönheten i Sveriges arktiska landskap.