• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Alebäckakärret

Vägbeskrivning

Alebäckakärret är ett naturreservat beläget i kommunen Falköping, i Västra Götalands Län. Reservatet skapades den 26 januari 1970 och förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Reservatet är ett av fyra små naturreservat i Dala, som alla är våtmarker som har utvecklats från sjöar till myrar. Med tiden samlas lera i de djupaste delarna av sjöarna och längs stränderna byggs torven upp. År efter år sjunker vattendjupet och torven växer ut över sjön. Till slut blir sjön ett kärr.

Alebäckakärret består idag av tallmosse och fattigkärr. Där finns arter som kallgräs, vitag och tranbär. Skvattram växer på tallmossen.

Reservatet ger fina möjligheter att på nära håll följa förloppet från sjö till myr. Mellomsjömyren är en vidsträckt gungfly och en tjärn med öppet vatten, medan Nordsjömyren är ett näringsrikt igenväxningskärr.

I Dala finns totalt fyra små naturreservat som har utvecklats från sjöar till myrar. Alebäckakärret är ett av dem och är ett utmärkt exempel på naturens långsamma resa från sjö till myr.