• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Dimbo

Vägbeskrivning

Dimbo är ett naturreservat beläget i Falköping, Västra Götalands län. Reservatet skapades den 18:e februari 1958 och förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Området utgörs av en betesmark och ett rikkärr, och har skyddats för att bevara den sällsynta fjällskäran.

Fjällskäran är en av de mest utmärkande växterna i reservatet, men det finns även andra växter som är värda att upptäcka. Här kan man finna slåtterblomma, ängsnycklar, vänderot, ängsstarr och gräsull i rikkärret. Resten av betesmarken är inte lika artrik, men man kan fortfarande hitta smörboll och ängsskallra.

För att bevara fjällskäran och ge andra växter och djur en chans att frodas har man även försökt att introducera en annan hotad art i rikkärret - stor ögontröst. År 2007 genomfördes en fröspridning och de första åren efter sådden hittades ganska många exemplar av denna växt.

För att säkerställa att området får den speciella skötsel det behöver, löper det ett stängsel runt rikkärret. Rikkärret ska först slås efter att fjällskäran har blommat, och därefter får betesdjuren i området tillträde även till rikkärret.

Dimbo är en fantastisk oas för den som söker en naturupplevelse utöver det vanliga. Här kan man både upptäcka sällsynta växter och se betesdjur som hjälper till att forma landskapet. Så ta på dig promenadskorna och ge dig ut på en utflykt till Dimbo!