• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Hengrundet

Vägbeskrivning

Hengrundet är ett naturreservat beläget i Arboga kommun i Västmanlands län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västmanlands län och skapades den 16 juli 1971. Här finns en liten ö i norra delen av Hjälmaren som är avskild från människor året runt för att bevara dess natur helt orörd. Ön heter Hengrundet och bredvid den ligger en annan ö som heter Notholmen. Anledningen till att människor inte får gå iland på öarna är för att studera naturen när den får utvecklas helt fritt utan påverkan av människor. I reservatet finns bara en anordning som är information om öarna och dess natur.