• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Hjörne

Vägbeskrivning

Hjörne är ett naturreservat beläget i kommunen Varberg, Hallands Län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Hallands län och skapades redan 1966, den 25:e april. På plats finns parkeringsmöjligheter och en rastplats för besökare att ta del av.

Hjörne består av en liten betesmark med gamla hagmarksekar och är avgränsat i norr av en brant bergvägg vid namn Snapphanehyllan. Vid foten av berget finns en liten grotta som kallas Kungsgrottan då både Oskar II och kronprins Gustav Adolf har skrivit sina namn där.

Naturvärdena i området är förknippade med de gamla ekarna. Gamla ekar har en stor artrikedom och det kan vara lavar som växer på barken eller vedlevande svampar som orsakar röta i ekens innandöme. Det kan också vara fladdermöss och fåglar som starar, skogsduva och kattugglor som bygger bo i ekens håligheter. Faktum är att man räknar med att över 1 500 arter lever i och omkring eken, vilket är betydligt fler än för något annat av Sveriges trädslag.

Hjörne är således ett viktigt och värdefullt reservat att bevara för kommande generationer.