• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Långfjället

Vägbeskrivning

Långfjället är ett stort naturreservat beläget i kommunen Älvdalen i Dalarnas län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län och skapades redan på 14 oktober 1993. Reservatet är enormt och täcker en yta på hela 67745 hektar. Den största delen av ytan, 65121 hektar, består av mark, medan 2624 hektar utgörs av vatten. Skogen täcker en yta på 12213 hektar.

Naturreservatet har flera anordningar för besökare, såsom dass, rastskydd, rastplats, parkering, vedbod och vindskydd, samt en raststuga. Det är ett populärt resmål för fjällvandring och friluftsliv, men det är viktigt att visa hänsyn till renskötseln på Långfjället och Vedungsfjällen. Från slutet av april och hela maj pågår renkalvningen, vilket är en extra känslig tid för renarna. Därför är det viktigt att följa markerade vinterleder och att lämna renarna ifred under kalvningstiden. Om man stöter på renar under kalvningstiden ska man sitta ner och vänta på att de flyttar sig eller vända tillbaka. Dessutom är man skyldig att hålla sin hund kopplad på renbetesfjäll.

Långfjällets naturreservat tillsammans med Grövelsjöns fjällstation och Södra Kungsleden är mycket populära besöksmål. Tillsammans med intilliggande skyddade områden, såsom Rogen i Jämtland och Femundmarka i Norge, bildar de Gränslandet, ett stort område med höga natur- och friluftslivsvärden. Det finns flera uthyrningsstugor vid sjön Hävlingen, som ligger nära till Töfsingdalens nationalpark. För kontakt med samebyn (Idre sameby) går det bra att ringa Peter Andersson på 070-5779313.