• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Salvorev-Kopparstenarna

Vägbeskrivning

Det marina reservatet är en viktig livsmiljö för ett antal arter, inklusive gråsäl, sjöfåglar och fisk. De grunda bankarna i Östersjön är särskilt viktiga för gråsälar, som ofta kan ses ligga uppe på revet Innerkullen vid lågvatten. Dessutom fungerar området som ett viktigt födosöksområde för flera arter av sjöfåglar och som ett viktigt reproduktionsområde för fisk, inklusive piggvar.

Salvorev-Kopparstenarna är ett av de mest betydelsefulla marinreservaten i Sverige och förvaltas av Länsstyrelsen i Gotlands län. Naturreservatet har en fascinerande natur och det är en plats som är väl värd att besöka för alla som är intresserade av marint liv och biologisk mångfald.