• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Skånska Kattegatt

Vägbeskrivning

Skånska Kattegatt är ett av Sveriges största marina naturreservat som ligger i Skåne län. Naturreservatet sträcker sig över en yta på 58596 hektar och förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län. Området är ett havsområde som helt ligger i utsjömiljö och förbinder Öresund med övriga Kattegatt.

Det mjuka havsbottnen är hem för grävande koralldjur och havskräftor. Den produktiva miljön är av stor betydelse för Kattegatt-torsken och för tumlare. Skånska Kattegatt är ett viktigt område för bevarande av marina arter och ekosystem.

Naturreservatet skapades den 18:e juli 2020 och det är förbjudet att fiska i större delen av området. Skånska Kattegatt är ett fantastiskt område för att uppleva naturen och dess skönhet. Här kan man se en mängd olika arter som lever i havet och det är ett viktigt område för framtida generationer att skydda och bevara.