• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Torneträsk-Soppero fjällurskog

Vägbeskrivning

Reservatet är väglöst förutom Inlandsvägen, E45, som går tvärs igenom den östra delen av området och några mindre vägar till gränsen. Det är en vildmark med nästintill ändlösa vildmarker och är svårtillgängligt utan anlagda leder och turiststugor. Området består av 324411 hektar landyta, 12473 hektar vatten och 22129 hektar skog.

Barrskogen i Torneträsk-Soppero fjällurskog domineras av tall i väster och gran i öster. Fjällbjörkskogar och myrområden med mycket rikt fågelliv och välutbildade palsar finns också här. Andra områden är aapamyrar med kilometerlånga myrsträngar genom lösa starrkärr. På lägre delar breder åldriga tallskogar ut sig i väster och granskogar i öster. Här finns även lågfjäll och vidsträckta fjällbjörkskogar, ibland med ensamma talljättar som reser sig ur björkmattan. Här finns också vida myrar med ett myllrande rikt fågelliv.

Fornlämningar finns också i Torneträsk-Soppero fjällurskog och består av fångstgropar, offerplatser, kåtaplatser och husgrunder. Södra delen av området har det stora myrområdet Ripakaisenvuoma med sina väldiga rostfärgade järnockrautfällningar och sin rika förekomst av den vackra gula myrbräckan. Arktiska vadare som myrspov, småspov, dubbelbeckasin och dvärgbeckasin hör till höjdpunkterna för de fågelintresserade som söker sig hit till vår egen tundra.

Torneträsk-Soppero fjällurskog är en plats där naturen får råda och bli upplevd på dess egna villkor.