• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Udtja

Vägbeskrivning

Udtja är ett naturreservat beläget i Norrbottens län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och skapades den 13 juli 1995. Det omfattar en yta på 146491 hektar, varav 140679 hektar är landyta och 5811 hektar är vatten. Skogen utgör en yta på 28131 hektar.

Trots att Udtja är ett stort urskogsområde med vidsträckta myrar och lågfjäll, så är det inte öppet för allmänheten på grund av Robotförsökplats Norrlands raketskjutfält. Udtja kännetecknas av en mosaik av gamla skogar, myrar och hedar. Skogen är vanligtvis gles och luckig, med undantag för områden kring bäckar där det är mer frodigt. En stor del av skogen domineras av gran, medan fjällbjörkskog finns i den västligaste delen och på högre bergstoppar.

I östra delen av Udtja finns ett dödislandskap med många småsjöar och åsryggar. Naturreservatet sträcker sig över både Arjeplogs och Jokkmokks kommuner och är ett riktigt paradis för djur- och naturälskare.