• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ultevis fjällurskog

Vägbeskrivning

Ultevis fjällurskog är ett naturreservat beläget i Norrbottens län, i kommunen Jokkmokk. Naturreservatet skapades den 19 maj 2000 och förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Det omfattar en landyta på 114917 hektar och en vattenyta på 2285 hektar, vilket totalt ger en storlek på 117203 hektar.

Reservatet består av en väglös skog av tallar, granar och björkar som omger det stora fjällmassivet Ultevis. Området är en vildmark, som ännu inte har påverkats av turismen, med myrar, sjöar och bäckar som kan ta en hel livstid att utforska. Men det är också ett urgammalt kulturlandskap med fångstgropar och gamla samiska boplatser, som vittnar om att det varit vildrenjägares och renskötares marker.

Ultevis består av urberg där sedimentbergarter blandas med graniter, grönstenar och diabasgångar. Den egentliga fjällkedjan möter vi västerut där Gierkav, Rásek, Skierffe och Tjahkkelij bildar en storslagen fond. Reservatet gränsar västerut mot Sareks nationalpark och i nordväst till Stora Sjöfallets nationalpark.

I den västra delen av Ultevis kan man blicka in i två av Sareks mäktigaste fjälldalar, Sijddojávrre och Rapadalen, omgivna av branta fjällkanter. Längre österut möter man ett mer lågmält landskap, där Ulldevisduottars sluttningar och berg reser sig ur en matta av barrskog som klarat sig undan motorsågarna.

Inom reservatet finns det anordningar som dass och rastskydd. Här finns också sjöar där storlommen ropar och harrarna vakar, bäckar där drillsnäpporna spelar och öringar pilar iväg och myrar där svartsnäppan och gluttsnäppan spelar ikapp. Ultevis fjällurskog är en unik plats som är väl värd ett besök.