• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Näversjöberget

Vägbeskrivning

Näversjöberget är ett naturreservat beläget i kommunen Åsele i Västerbottens län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län, skapades den 21 januari 2005 och består av en landyta på 85 hektar, varav 67 hektar är skog.

En tromb drog fram genom området 2003 och fällde alla träd på sin väg. Idag kan man se en gata med liggande träd som sträcker sig tvärs över området. Bland den skog som fortfarande står kvar noteras granskog med urskogskvalitéer - vissa granar är över 300 år gamla.

Det finns även ett stort antal ovanliga och hotade arter i området, inklusive den oansenliga vedtrappsmossan, flera små knappnålslavar och skorplavar, samt vedsvampar som osticka och blackticka. På enstaka sälgar växer den fridlysta dofttickan.

Besökare kan ta del av information i området för att lära sig mer om dess unika flora och fauna. Näversjöberget är en viktig del av Västerbottens län och dess naturliga skönhet bör uppskattas och skyddas för kommande generationer.

Information