• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Nerigården

Vägbeskrivning

Nerigården är ett naturreservat beläget i Säter kommun i Dalarnas län. Det är förvaltat av Länsstyrelsen i Dalarnas län och skapades den 12:e januari 2018. Reservatet sträcker sig över en yta på 28 hektar och består uteslutande av skog.

Nerigårdens naturreservat har en sluttning ner mot Stora Ulvsjön och är numera täckt av granrik lövskog. Tidigare användes området för skogsbete och ängsslåtter, men det är svårt att hitta spår av detta idag. Trots det så kan man fortfarande observera fauna och flora som vittnar om områdets historia.

Som ett skyddat område är Nerigårdens naturreservat viktigt för att bevara den biologiska mångfalden i området. Reservatet är öppet för allmänheten och passar utmärkt för en avkopplande promenad i naturen.