• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Nittälven

Vägbeskrivning

Nittälven är ett naturreservat som ligger i Hällefors och Ljusnarsberg kommuner i Örebro län. Reservatet skapades av Länsstyrelsen i Örebro län den 18 januari 2018 och täcker en yta på 1934 hektar. Av denna yta utgör 1834 hektar land och 100 hektar är vatten.

Nittälven är ett vildmarksområde som binder samman flera andra naturreservat längs hela Nittälven. Här hittar man ett oreglerat vattendrag med forsar, fall och lugna vatten. Området består också av artrika gammelskogar och spännande geologiska landformer.

Besökare av Nittälven kan utnyttja flera anordningar som finns i reservatet, inklusive information, dass, parkering, rastplats, vedförvaring/vedbod, parkering för rörelsehindrade, eldstad och vindskydd.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län och dess storlek är 1070 hektar skog. Nittälven är ett viktigt område för bevarandet av den biologiska mångfalden i regionen och ger besökare möjlighet att uppleva den vackra och orörda naturen som omger den.

Information
Dass
Parkering
Rastplats
Vedförvaring/vedbod
Parkering för rörelsehindrade
Eldstad
Vindskydd