• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Nittälvsbrännan

Vägbeskrivning

Naturreservatet Nittälvsbrännan är ett unikt område som har fått sin karaktär efter en skogsbrand som härjade i området år 2000. Det är ett naturreservat som ligger i kommunen Ljusnarsberg i Örebro län. Reservatet är 107 hektar stort och består av 105 hektar landyta och 2 hektar vatten. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län och skapades den 18 mars 2002.

En stor del av reservatet, hela 51 hektar, består av skog. Det finns en led som går runt de mest sevärda delarna av de brända områdena och längs vägen finns en eldplats. För att underlätta besök finns parkering och informationsskyltar på plats. Dessutom finns vindskydd tillgängliga för besökare som vill ta en paus eller övernatta i reservatet.

Nittälvsbrännan är ett spännande område att besöka för alla som är intresserade av natur och biologisk mångfald. De brända områdena har gett plats för nya växter och djurarter att ta plats, och idag huserar det en rik flora och fauna i området. Naturen har på ett fantastiskt sätt återhämtat sig efter den förödande branden och det är en upplevelse att besöka Nittälvsbrännan och se hur naturen klarat av att ta tillbaka området.