• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Nittenmossen

Vägbeskrivning

Nittenmossen är ett naturreservat som ligger i Ljusnarsberg kommun i Örebro län. Reservatet skapades av Länsstyrelsen i Örebro län den 12 november 2007 och har en yta på 38 hektar.

Reservatet består av 28 hektar landyta, 9 hektar vatten och 13 hektar skog. Det är en myr som innehåller många av myrens olika former på en liten yta. Det är ett rikt fågelliv i reservatet och i öster kantas myren av en barrskog där hänglavar växer på trädgrenarna likt tomteskägg.

Inom reservatet finns en anordning för information som ger besökare möjlighet att lära sig mer om dess unika egenskaper. Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län som arbetar för att bevara och skydda områdets naturliga skönhet och biologiska mångfald.

Nittenmossen är ett vackert och mångfacetterat naturreservat som ger besökare möjlighet att uppleva naturen i dess renaste form. Det är en plats som lockar till sig många som vill uppleva Sveriges naturskönhet.