• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Nöddökilen

Vägbeskrivning

Nöddökilen är ett naturreservat beläget i Strömstad, Västra Götalands Län. Det förvaltas av Västkuststiftelsen och skapades den 2 juli 1970. Med en total yta på 49 hektar består reservatet av 34 hektar landyta, 15 hektar vatten och 2 hektar skog.

Nöddökilen är en mycket grund havsvik med en bottnen som består av lersediment och som oftast blottläggs vid ebb. Kilens inre delar omges av ett mycket flackt landskap som oftast översvämmas under extrema högvatten. Trots dessa förutsättningar finns här ett rikt fågelliv både under häckningssäsongen och flyttningsperioderna. Många intressanta arter har noterats i området, såsom gluttsnäppa, brushane, rödbena och häger. Det är också ett fågelskyddsområde med tillträdesförbud under våren.

Besökare kan ta del av information om området, men det finns inga andra anordningar i reservatet. Nöddökilen är en unik plats med ett rikt fågelliv och ett vackert landskap som är värd att upptäcka för alla naturälskare.