• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Nordansjöberget

Vägbeskrivning

Nordansjöberget är ett naturreservat beläget i Åsele kommun i Västerbottens län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län och skapades den 10 mars 1997. Med en storlek på 65 hektar består reservatet av 64 hektar landyta och 41 hektar skog.

Barrblandskogen i reservatet är präglad av äldre tallar, även om en stor del av dessa har avverkats innan området skyddades. Mot bergets topp finns en höjdlägesskog med gran och björk där stora avverkningar skedde på 1940-talet. Branten är täckt av frodig örtvegetation med tolta och midsommarblomster, samt gråal och sälg. Stora nedrasade klippblock ligger nedanför branten och terrängen är svårframkomlig.

Spår efter en brand för cirka 150 år sedan påträffas i både tallar och granar i området. I en torraka finns dock spår efter ytterligare bränder. Nordansjöberget är en viktig miljö för flera olika arter av växter och djur.