• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Nordre älvs estuarium

Vägbeskrivning

Nordre älvs estuarium är ett av Sveriges mest värdefulla naturområden. Det är ett naturreservat som ligger i Göteborg, Kungälv och Öckerö kommuner i Västra Götalands län. Naturreservatet skapades av Västkuststiftelsen den 11 maj 2002 och omfattar hela 7035 hektar.

Av dessa 7035 hektar är 1448 hektar landyta, 5586 hektar vatten och 157 hektar skog. Nordre älv är tillsammans med Göta älv Sveriges största vattendrag. I mynningsområdet där det söta vattnet möter det salta har karakteristiska estuariemiljöer bildats.

Estuariemiljöer är områden där all ytvattenavrinning strömmar genom en serie vattendrag ner till havet vid en flodmynning. Nordre älvs estuarium är det enda i sitt slag i Sverige av denna storlek. Det skyddas från omfattande bebyggelse, hamnanläggningar och industriexploatering och är därför av högt skyddsvärde.

Naturreservatet förvaltas av Västkuststiftelsen och är öppet för allmänheten. Det finns markerade spår med blå stenar som besökare kan följa för att utforska området. Nordre älvs estuarium är en ovanlig och värdefull naturlig resurs som är väl värd att besöka och skydda för framtida generationer.