• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Nordsjöskogen

Vägbeskrivning

I den norra delen av reservatet dominerar granskog, med inslag av grova björkar samt enstaka aspar, gråalar, klibbalar och sälgar. Skogen är relativt tät och självgallring sker på sina ställen. Döda eller döende träd samt grova granlågor är vanligt förekommande i norra delen och stubbar från tidigare plockhuggning finns främst i kanten mot torrare mark.

I södra delen av reservatet är skogen talldominerad och på sina ställen brandpräglad. Området ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Besökare kan ta del av information och parkering finns tillgänglig i reservatet.