• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Norr-Äspen

Vägbeskrivning

Reservatet består av en flack moränö med en hög andel hällmarker. Här finns den ovanliga bergarten haparandamonzonit. På den nordöstra sidan av reservatet finns fina sandstränder. Öarna i reservatet har fornlämningar kvar från fiskelägen i form av husgrunder och stenrösen.

På ön växer en urskogsliknande granskog med ett stort inslag av lövträd. På fallna trädstammar kan man hitta rosenticka, lappticka, ostticka och rynkskinn. Reservatet har avsnörda havsvikar och gölar samt en rik fågelfauna.

Inom reservatet lever en rad olika djurarter, inklusive älgar och skogsfåglar som dalripa, orre och tjäder. Havets fåglar lever också här. Under långa tider har fiske och säljakt bedrivits i havet utanför reservatet.

Den nuvarande bebyggelsen på Norr-Äspen utgörs av ett mindre antal stugor, de flesta fiskestugor. När du besöker Norr-Äspen kommer du att uppleva en unik och vacker natur som är väl värd att utforska.