• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Norra Finnledens tallskog

Vägbeskrivning

Norra Finnledens tallskog är ett nytt naturreservat beläget i Söderköping, Östergötlands län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län och skapades den 21 januari 2021. Det omfattar en yta på 16 hektar, varav 15 hektar är land och 13 hektar består av tallskogar.

I Norra Finnledens tallskog kan besökare uppleva en vacker skärgårdsskog med rundslipade berghällar som möter havet. Området är hem för knotiga gammeltallar och havsörnar som man kan spana ut över fjärdarna. Skogen består till största del av gles tallskog med många gamla träd, varav några är över 150 år gamla. De äldsta träden finns särskilt i svackor i terrängen och det finns även granar och torrträd som skapar variation och naturskogskänsla.

På och runt den döda veden i skogen finns det många ovanliga djur, växter och svampar som lever. Bland annat finns det skalbaggar som barrpraktbagge och blompraktbagge vars larver lever i veden på döda och halvdöda gamla tallar. De vuxna djuren syns sällan och de nykläckta baggarna lämnar ett stort hål i stammen efter sig.

Reservatet har även en liten sumpskog med gran, tall, björk och al där man kan se den söta fågeln stjärtmes komma i små flockar. Stjärtmesen har ett vitt dunigt huvud och en ovanligt lång stjärt och gör sig hörd med ett ljust och lite vasst kvitter.

Det finns en parkering tillgänglig för besökare som vill besöka Norra Finnledens tallskog och uppleva dess skönhet och mångfald av växter och djur.

Parkering