• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Norra Gällsjön

Vägbeskrivning

Norra Gällsjön är ett naturreservat som ligger i kommunen Orsa i Dalarnas Län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län och skapades den 10:e januari 1990. Naturreservatet sträcker sig över en yta på 400 hektar där 348 hektar är landyta och 52 hektar är vatten.

Naturreservatet består av gammal tallskog, frodigare granskog och vattendrag. Åldern på enstaka träd har uppmätts till 400 år. Här finns också ovanliga lavar och svampar som varglav och vedsvampen lappticka.

Förutom den vackra naturen finns det också anordningar i naturreservatet som information och parkering. Besökare kan lära sig mer om området och dess historia genom informationen som finns tillgänglig.

Norra Gällsjön är ett värdefullt område för att bevara den biologiska mångfalden och är en plats för rekreation och avkoppling. Besökare kan njuta av vandringar i skogen eller picknick vid vattnet. Reservatet är en pärla i Dalarnas vackra landskap.

Information
Parkering