• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Norra Kölen

Vägbeskrivning

Norra Kölen är ett naturreservat beläget i kommunen Luleå i Norrbottens län. Det skapades den 20 juni 2019 och förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Reservatet har en landyta på 20 hektar och består av skog. Den högresta granskogen är över 100 år gammal och har påverkats av människor under åren. Trots detta finns det gamla lövträd och död ved som ger liv till ovanliga arter. Marken är bördig och örtrik med skogsnäva, brudborste och torta bland ormbunkssnåren. Besökare kan möta spillkråkan eller höra den tretåiga hackspettens trummande. Norra Kölen är ett sällsynt litet gammelskog nära kusten och det finns ingen bilväg hela vägen fram till reservatet, vilket innebär att besökare måste gå en bit för att komma dit.