• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Norra Ljunghusen

Vägbeskrivning

Norra Ljunghusen i Skåne län är ett naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län. Reservatet skapades den 1 mars 1996 och sträcker sig över 186 hektar. Av detta utgör 15 hektar landyta och 4 hektar skog.

Reservatet ligger i Vellinge kommun och består till största delen av flacka strandängar. Området har betats under lång tid vilket har gett upphov till en artrik och betesgynnad flora. Där finns även ohävdade delar i öster där den sällsynta arten dansk iris växer.

Ute på sandreveln Black, även kallad Blacks rev, kan man se såväl säl som sjöfåglar. För att underlätta besöket finns anordningar som information och parkering på plats.

Information
Parkering