• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Norra Mossby

Vägbeskrivning

I kommunen Kumla i Örebro län ligger naturreservatet Norra Mossby, som förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län. Reservatet är relativt litet, med en yta på 2 hektar, varav 1 hektar utgörs av skog. Norra Mossby är ett av de få områdena i Närke som påminner om alvarmarkerna på Öland och Gotland, med en berggrund bestående av kalksten som ger upphov till en stäppartad vegetation och en artrik flora.

Reservatet har funnits sedan den 19 mars 1976 och innehåller anordningar som information, parkering och rastplatser för besökare. På platsen kan man uppleva den särpräglade naturen och se några av de växter och djur som trivs där. Norra Mossby är en viktig del av den biologiska mångfalden i Närke och ett populärt utflyktsmål för den som vill uppleva en annorlunda naturupplevelse.