• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Norra Ölsdalen

Vägbeskrivning

Norra Ölsdalen är ett naturreservat beläget i kommunen Degerfors i Örebro län. Det skapades av Länsstyrelsen i Örebro län den 1 mars 2010 och består av 55 hektar landyta. Av dessa är 51 hektar täckta av granskog, medan resten utgörs av små stenblock och större bumlingar som strör sig längs sluttningen.

Skogen i Norra Ölsdalen är ljusare än vad man skulle kunna förvänta sig eftersom det finns många lövträd här som bryter av från den annars dominerande granskogen. Reservatet följer sprickdalen Ölsdalens östsida och är långsmalt i sin form. I söder når det hela vägen ner till Ölsdalsviken.

Förvaltningen av Norra Ölsdalen ligger hos Länsstyrelsen i Örebro län och det finns informationsskyltar på plats för besökare som vill lära sig mer om området. Med sin unika skog och omväxlande terräng är detta naturreservat väl värt ett besök för den som vill uppleva en bit av den svenska naturen på nära håll.

Information