• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Norra Törnskogen

Vägbeskrivning

Norra Törnskogen är ett naturreservat beläget i Upplands Väsby kommun i Stockholms län. Reservatet är förvaltat av kommunen och skapades den 21 juli 2016. Med en storlek på 103 hektar består området av enbart landyta, varav 68 hektar är täckta av skog.

Reservatet är en tätortsnära skog som erbjuder ett välutvecklat stigsystem som sträcker sig över hela Törnskogen, inklusive Sollentunas del. De utbredda hällmarkstallskogarna ger en känsla av orördhet och vildmark. Norra Törnskogen är därmed en idealisk plats för promenader, löpning eller cykling.

Norra Törnskogen är en viktig plats för många djurarter, inklusive många fågelarter och insekter. Det finns också flera olika typer av svampar och växter som trivs i skogen. Reservatet är därför en viktig plats för bevarande av biologisk mångfald.

Naturreservatet har en viktig roll i att bevara naturen och den biologiska mångfalden i området. Det är en plats som inte bara ger möjlighet till rekreation utan också en plats som är viktig för framtiden. Norra Törnskogen är en plats som vi alla kan dra nytta av och som vi alla har ansvar för att bevara.