• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Norrbränningen

Vägbeskrivning

Norrbränningen är ett naturreservat beläget i Söderhamns kommun i Gävleborgs län. Det skapades den 31 mars 2018 och förvaltas av Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Områdets storlek är 335 hektar, varav 302 hektar är landyta och 33 hektar är vatten. Skogen i naturreservatet består till största delen av tallskog och området domineras av svallad storblockig morän. Höjderna är täckta av kalspolade hällmarker och klapperstensfält.

Norrbränningens naturreservat ligger mellan sjöarna Norrbränningen och Sörbränningen där E4 bildar en korridor rakt genom reservatet. I den östra delen leder en gammal stig över Uvbergets höjder, men det är svårt att ta sig fram där på grund av nedfallna träd. Det finns inga underhållna stigar i området och på östra sidan är det svårt att ta sig fram på stigen på grund av nedfallna träd.

Förutom de större öppna myrarna Goddagsmyran och myren kring Rudtjärn finns även flera mindre små våtmarker och sumpskogar spridda i området. Norrbränningen är hem för många arter av vedlevande insekter. Vid inventeringar i området har över 30 rödlistade insektsarter hittats, exempelvis reliktslända och tallgångbagge.

Besökare i Norrbränningen kan ta del av information om området i anordningar som finns på plats. Norrbränningens naturreservat ligger 8 kilometer sydväst om Ljusne och är ett vackert resmål för den som vill uppleva naturen i sin renaste form.