• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Norrga

Vägbeskrivning

Naturreservatet Norrga är beläget i Botkyrka kommun, Stockholms län och förvaltas av Länsstyrelsen i Stockholms län. Reservatet skapades den 12 juli 2012 och består av en landyta på 14 hektar, varav 10 hektar är skog. Skogen är gammal och olikåldrig med särskilt gamla träd på hällmarkerna och i bergbranten ner mot Norrgaviken. Norrga naturreservat är beläget vid sjön Getaren och är ett vackert skogsområde med en rik biologisk mångfald. Här finns en mängd olika arter av växter, fåglar och djur som trivs i den naturliga miljön. Reservatet är en populär plats för naturvandringar och utflykter och är ett viktigt område för bevarande av den biologiska mångfalden i regionen.