• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Norrnäs udde

Vägbeskrivning

Norrnäs udde är ett naturreservat som ligger på spetsen av en udde i södra delen av sjön Bolmen. Naturreservatet skapades den 14 november 1996 och förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Det är 20 hektar stort och består av både 20 hektar landyta och skog.

Den äldre bokskogen längst ut på udden har varit skyddad sedan 1937 och 2010 utökades reservatet med ett område med blandskog av bok och ek. Längs uddens strandkant kan man på flera ställen se en strandvall, som är ett minne från då innan vattennivån i sjön Bolmen sänktes på 1840-talet.

Längst ut på udden växer gammal bokskog med 120–140-åriga träd och även några äldre ekar. I södra delen av reservatet växer yngre bokar och ekar och här finns också husgrunder kvar efter det gamla bostället Norrnäs, med historia ända tillbaka till 1300-talet.

Hela Norrnäs udde är rikt på fornlämningar. Bland annat finns cirka 300 röjningsrösen och längst ut på udden finns lämningar av en stenåldersboplats. För besökare finns det anordningar såsom information, parkering och rastplats.