• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Notholmen

Vägbeskrivning

Notholmen är ett naturreservat beläget i kommunen Arboga, i Västmanlands län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västmanlands län och inrättades den 16 juli 1971.

På Notholmen och dess närliggande ö Hengrundet är det förbjudet för människor att gå iland under årets alla dagar. Syftet är att bevara öarna helt orörda för att kunna studera naturen när den får utvecklas helt fritt utan påverkan av människor.

I naturreservatet finns det en anordning för information, men förutom det är öarna helt och hållet i naturtillstånd. Notholmen är en liten ö i norra delen av Hjälmaren och dess värdefulla miljöer har gjort den till en viktig och skyddad plats i Västmanlands län.

Information